www.finnvedsbostader.se

 

 
Byggfakta...  
 • Oxtorget - 40 lägenheter i Värnamo
 • Börje Göransson - ombud,
 • Per Magnus Rylander - projektansvarig.
Projektmål
 • Sveriges energisnålaste flerfamiljshus - nollenergihus
 • Minimera totalkostnaden ur ett livscykelperspektiv
 • Inget traditionellt värmesystem
 • Finnvedsbostäders första solfångare
 • Ta till vara på spillvattenvärmen.
 • Projektet skall bli ett demonstrationsprojekt
Beskrivning
 • Arkitekttoniskt utseende
 • Underhållsfria material
 • Hög standard inomhus
 • Höga ljudkrav
 • Bra luftkvalitet
 • Bästa teknik på marknaden
 • Attraktivt centralt läge
 • Individuell mätning
Teknik
 • Ny teknik som används
 • Lufttäthet ¼-del av normen
 • Fönster med U-värde 0,85
 • Ytterdörr med U-värde 0,6
 • Yttervägg U-värde 0,10
 • Yttertak U-värde 0,08
 • Golv U-värde 0,09
 • Standard som används
 • Extra tjock betongstomme
 • Standarder som av särskilda skäl ignoreras - fjärrvärme
Projektorganisation
 • Arkitekt/konstruktör: bsv arkitekter och ingenjörer
 • VVS konstruktör: FLK i Växjö
 • El konstruktör: BLMB elteknik i Ljungby
 • Support: Hans Eek, Svein Ruud, Eje Sandberg; Maria Wall, Energimyndigheten
 • Entreprenörer: NCC, Skanska inneklimat, Jocknicks rör, Diö el, Säleby mark
Nyutveckling i projektet
 • Investeringskostnadsanalys
 • Partnering under detaljprojekteringen,
 • Samma projektörer i hela projektet
 • Utbildningsinsatser i alla faser
 • Delstudier Inneklimat, avloppsvärmeväxlare, detaljlösningar
 • Utvärdering innemiljö o energibalans
Ekonomi
 • Produktionskostnad. 53 milj. inkl moms
 • Entreprenadkostnad. 36,7 milj. ex moms
 • Bidrag 6,7 milj.
Nyckeltal
 • Produktionskostnad per kvm 17 300 kr
 • Hyra 980 kr per m2 och år
Energi studier
 • Förstudie FLK-rapport 2004-05
 • Värmebalansberäkning med klimatberäkningsprogrammet IDA
 • Beräkning av värmebehov SP-rapport 2004-05
 • Energibehov 750-850 kWh/år
 • Ytterdörr Arctic line 
 • Energibesparing 205 kWh/år Energisnåla elapparater och blandare
 • A++ och teknikupphandlade armaturer
 • Individuell mätning av el o varmvatten
 • 15-30% besparingseffekt jämfört med om det ingår i hyran

 

   
 

© Jaha 2005