www.finnvedsbostader.se
   
Bofakta Oxtorget...  


Tomten

 • 600 meter till Storgatsbacken och järnvägstationen

 • Nära Prostsjön och Prostskogen

 • Gott om parkeringsplatser 60 P-platser

 • Miljöhus för källsortering

 • Lokalt omhändertagande av dagvatten

   

Fasad mot sydost

Husen

 • Välkomnande lärkträfasader mot söder med stora ljusinsläppande fönster som berättar om husens lågenergikaraktär

 • Tilltalande färgsättning och utformning av gavlar

 • Solfångare på taket som är integrerade med husen

 • Stora takutsprång för solskydd på sommaren

 • Betongstomme för jämnare innetemperatur

 • Extra isolerade varm och kallvattenledningar 
   

Lägenheterna

 • Ljusa trevliga lägenheter med många öppningsbara fönster

 • Takhöjd 2,5 meter mot normalt 2,4 meter

 • Ljusinsläpp över hallvägg mot sovrum i 2 RK och 4 RK

 • Vindfång med vädrings möjlighet

 • Rejäla klädkammare

 • Stora allrum och kök

 • Många möbleringsalternativ

 • Högsta möjliga tillgänglighet inga trösklar eller minitrösklar

 • Filtrerad tilluft med filter klass EU7

 • Ventilation med 85% värmeåtervinning

 • Individuellt val av extra tillskott värme över 20 grader

 • Elektrisk timerstyrd handdukstork är standard

 • Extrem ljudisolering mot gård och gata

 • Extra ljudkrav ( klass B ) på ventilation och maskiner

 • Tvättmaskin och torktumlare är standard i lägenheten

 • Snålspolande blandare är standard

 • Individuell mätning av el och varmvatten

 • Tillval i 3 RK, extra dörr till sovrum för ökad möblerbarhet

 • Tillval diskmaskin

 • Tillval mikrovågsugn
   

 

© Jaha 2005